marți, 26 decembrie 2017

Activitățile desfășurate de biblioteca școlii pentru săptămâna Școala altfel- Să știi mai multe, să fii mai bun! 18- 22 decembrie 2017           
                

Pe parcursul programului Școala altfel, biblioteca școlii împreună cu cadrele didactice au  desfășurat următoarele activități:
-18 dec. 2017- Desfășurarea de activități din  proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind!
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă. 
Beneficiari:  Preșcolarii de la Grădinița nr.2 Berchișești,  elevii claselor  a III a, a V a A  și a VII a A de la Școala Gimnazială Berchișești.  
Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune.
·         Cunoașterea bibliotecii școlii și a modului de aranjare a cărților, de către  preșcolari;
·         Dezvoltarea gustului pentru lectură şi carte de la vârste fragede;
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Permanentizarea lecturii elevilor;
·         Fascinaţia cărţii şi capcanele lecturii;
·         Animaţia culturală şi de lectură;
·         Expoziție de lucrări ale elevilor;
·         Vizionare de filme pentru copii.
 Responsabili: Bibliotecar Lupaescu Lacramioara
                           Educatori- Horga Bulgariu Gina și Popovici Cristina.
                           Învățători- Nuțu Daniela.
                           Prof.lb.rom.- Antonesi Claudia.
                           Diriginți-Cojocaru Gabriela, Crăciun Anton.
-19 dec.2017- Desfășurarea de activități din proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind! 
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
Beneficiari: Elevii claselor 0 A, 0 B, I, a II a A, a II a B, a IV a , a V a B și a VII a B         ai Şc. Gimnaziale Berchişeşti .
Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune
·         Cunoașterea bibliotecii școlii și a modului de aranjare a cărților;
·         Motivarea utilizatorilor fideli;
·        Stimularea interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte existent în biblioteca școlii;
·         Formarea deprinderii de a dona sau împrumuta și altora cărți sub deviza Citește și dă mai departe!;
·   Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale , cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților;
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Explicarea modului de expunere a cărţilor într-o bibliotecă;
·         Animaţia culturală şi de lectură;
·         Expoziție de lucrări ale elevilor;
·         Vizionare de filme pentru copii;
·         Ultimele cărţi citite sau răsfoite  de către copii.
 Responsabili: Bibliotecar Lupaescu Lacrimioara
                            Învățători- Jitaru Ionela, Tanu Florentina,Bulgariu Romică,Dura Loredana,
                            Nuțu Marcel,Blaga Aurica.
                            Diriginți- Breahnă Cristina, Corniciuc Otilia
                            Prof.lb.rom.-Antonesi Claudia.


-20 dec. 2017- Desfășurarea de activități din  proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind!
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
Beneficiari: Preșcolarii de la Grădinița nr.1 Berchișești,  preșcolarii și elevii de la Școala Primară Corlata, elevii claselor a VI a A, a VI a B și a VII a B  ai Școlii Gimnaziale Berchișești.
Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune
·         Cunoașterea bibliotecii școlii și a modului de aranjare a cărților, de către  preșcolari;
·         Dezvoltarea gustului pentru lectură şi carte de la vârste fragede;
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Motivarea utilizatorilor fideli;
·         Stimularea interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte existent în biblioteca școlii;
·         Formarea deprinderii de a dona sau împrumuta și altora cărți sub deviza Citește și dă mai departe!;
·   Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților;
·      Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură cât și pentru frumusețea și armonia limbii române;
·         Dezvoltarea expresivității și a simțului artistic prin abordarea creației  scriitorilor români.
·         Permanentizarea lecturii elevilor;
·         Fascinaţia cărţii şi capcanele lecturii.
·         Citind;
·         Recomandările lor pentru alți cititori sau cartea pe care o citesc în prezent.
 Responsabili:      Bibliotecar Lupaescu Lacrimioara.
                            Educatori-Pădure Senorica, Simiganovschi Loredana, Tirnovan Oana
                                             Horga Elena
                            Învățători- Sbârnău Mihaela, Ilica Ioan
                            Diriginți- Roșu Genoveva, Boicu Senorica, Breahnă Cristina.
                            Profesori- Antonesi Claudia, Nistor Bogdan, Fetcu Cristian
-21 Dec. 2017 - Desfășurarea de activități din  proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind!
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
Beneficiari: Elevii claselor a VII a A, a VII a B , a VIII a A și  a VIII a B ai Şc. Gimnaziale Berchişeşti .
Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Motivarea utilizatorilor fideli;
·         Stimularea interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte existent în biblioteca școlii;
·         Formarea deprinderii de a dona sau împrumuta și altora cărți sub deviza Citește și dă mai departe!;
·         Promovarea  bibliotecii și a lecturii;
·      Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură cât și pentru frumusețea și armonia limbii române;
·         Dezvoltarea expresivității și a simțului artistic prin abordarea operelor literare;
·         Permanentizarea lecturii elevilor;
·   Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților;
·         Ultimele cărţi citite sau răsfoite.
 Responsabili: Bibliotecar Lupaescu Lacrimioara.
                        Diriginți- Crăciun Anton, Breahnă Cristina, Vîntu Marinela, Oanea Georgeta.
                        Profesori- Nistor Bogdan, Bîrgovan Georgeta, Fetcu Cristian, Antonesi Claudia
 -22 Dec.2017- Desfășurarea de activități din  proiectul Săptămâna bucuriei, în cadrul campaniei  Bucură-te, citind! 
Locul desfăşurării: Biblioteca școlii și săli de clasă.
     Beneficiari: Elevii claselor a V a A, a V a B, a VII a A, a VII a B , a VIII a A și  a VIII a B ai Şc. Gimnaziale Berchişeşti .
     Descrierea activităţii: Desfăşurarea de activităţi cultural-educative comune.
·         Conştientizarea importanţei cărţilor în viaţa omului;
·         Motivarea utilizatorilor fideli;
·         Stimularea interesului pentru lectură și susținerea activităților de întreținere și reabilitare a fondului de carte existent în biblioteca școlii;
·         Formarea deprinderii de a dona sau împrumuta și altora cărți sub deviza Citește și dă mai departe!;
·         Campanie de promovare a bibliotecii și a lecturii;
·         Cultivarea sentimentelor de prețuire și dragoste pentru carte, creații literare, lectură cât și pentru frumusețea și armonia limbii române;
·         Dezvoltarea expresivității și a simțului artistic prin abordarea operelor literare;
·         Permanentizarea lecturii elevilor;
·   Trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, cu sprijinul și îndrumarea  bibliotecarului școlar și a părinților;
·         Ultimele cărţi citite sau răsfoite.
  Responsabili: Bibliotecar Lupaescu Lacrimioara.
                            Diriginți- Cojocaru Gabriela, Corniciuc Otilia, Oanea Georgeta, Crăciun Anton, Breahnă Cristina, Vîntu Marinela
                            Profesori- Nistor Bogdan, Bîrgovan Georgeta, Fetcu Cristian
                                             Antonesi Claudia, Coca Ionuț
                                                    Bibliotecar,
                             Prof. doc. Lupaescu Lăcrămioara Floricica

                           


sâmbătă, 16 decembrie 2017

SĂPTĂMÂNA BUCURIEI

Când trimiți un mesaj de apreciere, când oferi mamei un dar, deși ea nu cere, când ajuți un bătrân să ducă bagajul, când ajuți un coleg la teme, când citești o carte și apoi o dăruiești unui coleg, când ajuți părinții la treburile casei fără ca ei să-ți spună, când dăruiești o jucărie altui copil  – acestea sunt bucurii adevărate, făcute din inimă. Să dăruim oamenilor dragi, și nu numai, cât mai mult, chiar și atunci când nu se așteaptă. Să învățăm bucuria de a fi mai buni!
Aceasta este deviza sub care preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale Berchișești vor desfășura activități extrașcolare în săptămâna Școala Altfel, în perioada 18-22 decembrie 2017.
Activitățile cuprinse în Săptămâna bucuriei au menirea de a responsabiliza şi implica activ elevii în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie, de a le dezvolta calități morale precum cinstea, răbdarea, dragostea de oameni, de muncă, atitudinea justă,  modestia și bucuria de a dărui. Ne propunem formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat, cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală, antrenarea fizică și stimularea mentală a copiilor în diferite activități, educarea sentimentelor de prietenie, armonie , colaborare și bună dispoziție, conștientizarea și valorificarea patrimoniului cultural local prin păstrarea tradițiilor, obiceiurilor și datinilor populare.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, vom desfășura activități în cadrul campaniilor: Fii darnic!, Fii harnic!, Fii păstrător de tradiții!, Bucură-te citind!,  Fă mișcare pentru a fi sănătos!. În cadrul bibliotecii se vor organiza două campanii de promovare a bibliotecii și a lecturii, intitulate Citește și dă mai departe!  și Bucură-te citind! organizate de  biblioteca școlii.
Prin intermediul acțiunilor din această perioadă, lansăm îndemnul de a fi mai buni, de a ne bucura de aceea ce facem și de ceea ce suntem! Și.., începem cu noi.