sâmbătă, 27 octombrie 2018

Elevii școlii, alături de personalități la evenimente culturale


Elevi și cadre didactice de la Școala Gimnazială Berchișești și Școala Primară Corlata au participat la evenimentul deosebit care s-a desfășurat la Centrul Cultural ,,Florin Piersic, la ințiativa doamnei Primar Violeta Țăran și a Consiliului Local, precum și a doamnelor Rozalia Piersic Motrici și Brîndușa Brădățan Piersic, fiice ale satului Corlata. Evenimentul a cuprins lansarea cărții ,,Neamul Florenilor și a lor legendă”și vernisajul expoziției ,,Descoperiri”, având ca autor o personalitate complexă, un om cu iubire și dăruire în tot ceea ce face, Doina Florea Nelega, nepoata  foștilor învățători ai Școlii Corlata, Galafira și Trifon Falat Florea, precum și a sculptorului Vladimir Florea, născut la Corlata.
De asemenea, au fost amenajate două spații speciale, unul dedicat formației locale ,,Cerbul” și celălalt cu numele ,,Vladimir Florea și alte personalități ale localității Corlata”, inaugurate cu ocazia împlinirii a 545 de ani de la prima atestare documentară a satului Corlata. Adela Șulea, cu rădăcini în satul Corlata, a recitat impresionând audiența. Intregul eveniment a fost sub semnul Centenarului, menționat și în toate luările de cuvânt ale invitaților. În cinstea eroilor s-a oficiat o slujbă de pomenire, iar elevii noștri au prezentat un program artistic ce a emoționat publicul. La final, elevele Pușcas Elisa și Puițău Bianca, membre ale Cercului ,,Hai-Hui printre știri!”, au luat un inteviu autoarei Doina Florea Nelega, interviu care va fi detaliat în revista școlii.
prof. Roșu Genoveva
                                                
Toamnă berchișeșteană


În cadrul unei activități deosebite dedicate toamnei, grupa mijlocie a GPN Nr. 1, Școala Gimnazială Berchișești, coordonată de prof. înv. preșcolar Pădure Senorica, a reînviat un proiect cu tradiție în școala noastră: ”Toamnă berchișeșteană”. Atmosfera toamnei frumoase și darnice a fost creată cu ajutorul părinților și al sponsorilor locali și prin activități care au integrat cunoștințe din matematică, comunicare, științe, muzică , arte plastice și abilități practice.
”Zânele” și ”prinții” toamnei au întregit tabloul acestui minunat anotimp.
 Activitatea a pus în evidență importanța parteneriatului școală – familie – comunitate în realizarea unui învățământ de calitate.
                                                                                                             Director,
                                                                                                prof. Dura Loredana

marți, 23 octombrie 2018

Dincolo de cuvinte


Se spune că în ziua de azi copiii nu mai citesc, fiind mai degrabă atrași de internet și rețele de socializare.

Activitatea desfășurată astăzi în cadrul Cercului de lectură ”Dincolo de cuvinte...”, coordonat de prof. Dura Loredana și prof. Vîntu Marinela, vine să contrazică această afirmație. Ne revine nouă, dascălilor, implicându-ne activ, să îi determinăm pe copii să descopere minunata lume a cărților.

S-au strâns astăzi, la un loc, copii pasionați de lectură, profesori, artiști și scriitori. Lumina din ochii copiilor, zâmbetul larg, aplauzele, conectarea lor permanentă pe parcursul activității vin să ne întărească convingerea că, și în zilele noastre, copiii...CITESC! DA! Și o fac cu o deosebită plăcere și cu mult interes.

Au demonstrat-o astăzi în cadrul activităților:

Ø  ”Recompensăm pasiunea pentru lectură!” –donație de carte din partea Cabinetului de avocatură Balahura Ana Maria și a Parohiei Berchișești II, preot Dura Florin;

Ø  ”Să ne cunoaștem scriitorii locali!” – activitate coordonată de d-na bibliotecar Lăcrămioara Lupăescu;

Ø  ”Interviu cu oameni Mari!” – activitate coordonată de prof. Genoveva Roșu, coordonatorul Cercului de jurnalism.

Reușita activității noastre se datorează, în primul rând, minunaților invitați, artistul Radu Bercea și scriitorul Gheorghe Solcan. Cu sprijinul lor, activitatea a devenit o amintire de neuitat.

Multumim, de asemeni, prietenilor noștri care, prin donația de carte, susțin acești minunați copii ai Școlii Gimnaziale Berchișești.

prof. Loredana Dura

joi, 11 octombrie 2018

Holocaustul


   În fiecare an, pe 9 octombrie comemorăm Holocaustul, iar cunoașterea și conștientizarea de către elevi a istoriei Holocaustului constituie motivația fundamentală a demersului educațional. Împreună cu elevii claselor gimnaziale, la școala noastră am desfășurat  activități cuprinse în Proiectul educațional ,,Holocaustul’’. Proiectul  a urmărit conștientizarea problematicii Holocaustului, a semnificației acestuia ca o încălcare brutală, gravă a primului drept al omului – dreptul la viață. Proiectul ,,Holocaustul’’ a cuprins activități ca: cercetarea unor surse diverse, elaborarea unor referate,  realizarea unor colaje și lucrări artistice pe această temă, prezentarea muncii realizate în echipe. S-a urmărit dezvoltarea la elevi a comportamentului tolerant, democratic, a spiritului civic, a deprinderilor de participare la o comunitate fără manifestări de rasism, antisemitism, violență, discriminare, intoleranță.

Prof. Roșu Genoveva Mioara