luni, 26 noiembrie 2012

Conferința Națională Campionii Educației Digitale

           Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin programul Economia Bazată pe Cunoaștere, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,au  organizat, în perioada 19 – 20 noiembrie Conferința Națională Campionii Educației Digitale – soluții nelimitate de învățare, la RIN GRAND HOTEL, Bucuresti. La eveniment au fost invitați să participe peste 350 de profesori, inspectori, bibliotecari, primari din întreaga țară.Conferința marchează finalul implementării componentei de ”Asistență Tehnică pentru utilizarea TIC în școlile și bibliotecile din mediul rural” a  proiectului Economia Bazată pe Cunoaștere, în cadrul căreia 1000 de profesori din 229 școli din mediul rural au fost pionierii utilizării unor practici bazate pe tehnologii digitale în procesul educațional. Aceștia au fost mentoraţi în activitatea didactică de către facilitatori educaţionali  și, de-a lungul anului şcolar 2011-2012, profesorii EBC au fost incluşi într-un proces sistematic de evaluare care s-a bazat pe o metodologie de monitorizare a rezultatelor obţinute în activitatea directă de predare-învăţare-evaluare utilizând instrumente digitale. Folosirea unor practici didactice moderne centrate pe elev, organizarea activității didactice sub formă  de proces interactiv și colaborativ între profesori și elevii lor, desfășurat pe suportul inovativ oferit de tehnologiile digitale și cu ajutorul resurselor educaționale deschise (OER) și a celor Web 2.0 contribuie la reformarea sistemului educațional românesc și la consolidarea unor incubatoare pedagogice modern centrate pe o educație pe tot parcursul vieții.    În urma experienței acumulate pe parcursul implementării acestui proiect, echipa a elaborat două ghiduri: unul dedicat școlilor, numit “Integrarea noilor tehnologii în educație” și un altul, numit ”Utilizarea TIC pentru activități educaționale”, dedicat profesorilor.” Alături de cele două ghiduri elaborate la finalul implementării proiectului, acest eveniment reprezintă contribuția noastră la demersul de diseminare a bunelor practici și a experienței acumulate, astfel încât acest proiect, cu un imens potențial inovativ, să poată fi replicat în cât mai multe școli și comunități din România” a declarat Diana Voicu, directorul programului ”Economia Bazată pe Cunoaștere”. Economia bazată pe Cunoaştere este un proiect strategic de pionierat pentru societatea cunoaşterii din România, conceput şi derulat de Ministerul Comunicaţiilor şi Societății Informaţionale. Proiectul se adresează spaţiului rural si mic urban din România (cu mai puțin de 30.000 locuitori) și se desfășoară în parteneriat cu primăriile, școlile și bibliotecile din 255 de comune și oraşe mici dezavantajate din punctul de vedere al accesului la cunoaștere si la informaţie digitală și, deci, nici competenţe de a o folosi şi exploata.

   La Conferinta  Conferința Națională Campionii Educației Digitale – soluții nelimitate de invatare ,desfasurata in 19-20 noiembrie 2012,la Rin Grand Hotel , Bucuresti, Scoala Gimnaziala Berchisesti a fost reprezentata de prof. Rosu Genoveva Mioara, care a participat si la Sesiunea de instruire ,, Obtinerea de finantari pentru proiecte educationale “, lansata prin programul EBC desfasurata la Brasov, Hotel RAMADA, in perioada 11-14 decembrie 2011. D-na prof. Rosu Genoveva a participat si la activitatea regionala de instruire pe tema ,,Metodologia de networking pentru cadrele didactice din scolile comunitatilor E.B.C.”,desfasurata in perioada 24-25 .03.2012, la Piatra Neamt.
   In perioada 28 august -3 septembrie, in Tabara de creatie EBC, de la Sinaia, au paricipat de la scoala Berchisesti, profesorii EBC, Rosu Genoveva Mioara , Breahna Cristina, Corniciuc Otilia si Rusu Mihaela.  Aceeasi echipa, la care s-a adaugat si prof.Gogan Constantin, a realizat proiectul inovativ interdisciplinar ,,Berchisesti-ieri si azi”, prezentat la Cercul profesorilor de istorie, la Scoala Gimnaziala Berchisesti, de prof. Rosu Genoveva Mioara, in data de 17. X.2012.

Prof. Rosu Genoveva Mioara

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu