luni, 25 februarie 2013

"UN MARŢIŞOR ÎN DAR"

În perioada 18-25 februarie 2013, elevii clasei a VIII-a B au desfăşurat proiectul extraşcolar  "Un mărţişor în dar". Scopul proiectului a fost prevenirea
creării de situaţii conflictuale în rândul elevilor clasei  şi stimularea imaginaţiei şi creativităţii acestora prin intermediului lucrului în colectiv.
  •        dezvoltarea capacităţii de colaborare;  
  •       dezvoltarea creativităţii personale;  
  •      dezvoltarea de abilităţi sociale; 
  •      dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play-ului;      
  •     implicarea în activităţi de timp liber cu caracter artistic.

   JUSTIFICARE:
·    Realizarea unei mai bune colaborări între elevii colectivului clasei a VIII-a B din cadrul Şcolii Berchişeşti;
·       Încurajarea imaginaţiei şi creativităţii elevilor ;
·       Dezvoltarea spiritului de competiţie;
·       Stimularea autoaprecierii la elevi;
·     Realizarea unui obiectiv urmărit în cadrul Programului Naţional “Educaţia pentru sănătate în şcoala românească”, respectiv:
- Dezvoltarea personală a elevului, prin autocunoaşterea şi construirea unei imagini pozitive despre sine;

„Adolescentul tinde să adopte comportamente de risc deoarece prin prisma dorinţei sale de a fi unic acesta adoptă forme de conduită ce se încadrează în trei tipuri principale”(J. Rousselt ,,Adolescentul, acest necunoscut”):
1.  conduita revoltei - adolescentul refuză sistematic şi ostentativ ceea ce a învăţat sau a fost obligat să înveţe; el adoptă atitudini negativiste, contrazice fără temei, ironizează, utilizează un limbaj ieşit din comun, de multe ori agresiv;
2. conduita închiderii în sine - se interiorizează, se izolează, aspecte care determină îndepărtarea de societate;
            3. conduita exaltării şi a afirmării - adolescentul caută confruntarea cu alţii pentru a-şi verifica calităţile fizice şi intelectuale, adoptă atitudini extreme faţă de tot ceea ce dispreţuieşte sau concordă cu atitudinile sale.
           În cadrul proiectului, elevii au confecţionat mărţişoare unicat pe care le-au expus în incinta clasei.

 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu