marți, 23 ianuarie 2018

24 Ianuarie, Unirea Principatelor Române


Cu ocazia împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Berchișești au cinstit pagina de istorie scrisă de poporul român la 24 ianuarie 1859 prin recitări de poezie, prezentări power-point, creații plastice inspirate de evenimentele prezentate, scenete și dansul ,,Hora Unirii”.


În acest an se împlinesc 159 de ani de la Unirea Principateor Române, unul dintre cele mai mari evenimente din istoria neamului românesc, unire ce s-a înfăptuit sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie 1859.

Deşi domnia lui Cuza a fost scurtă, doar 7 ani, realizările sale au fost semnificative. Îndeplinind programul unionist exprimat în adunarile ad-hoc, reformele sale au contribuit la modernizarea ţării.

Vasile Alecsandri, Dumitru Almaş, Ion Creangă sunt unii dintre poeţii şi scriitorii români care au închinat numeroase pagini acestui mare eveniment: Unirea.

„Noi, cadrele didactice, suntem datori să facem cunoscute elevilor operele lor, deoarece, cu ajutorul acestora, vom reuşi cu mai multă uşurinţă să le trezim în suflet sentimente înălţătoare de dragoste şi preţuire a valorilor patriotice. Elevii trebuie să cinstească şi să fie mândri de pagina de istorie a poporului român, pagină scrisă de Alexandru Ioan Cuza”, a transmis prof. Dura Loredana, directorul Școlii Gimnaziale Berchișești.

Acesta este și argumentul care justifică activitățile dedicate zilei Unirii Principatelor Române desfășurate la Școala Gimnazială Berchișești: recitări de poezie, prezentări power-point, creații plastice inspirate de evenimentele prezentate, scenete și dansul ,,Hora Unirii”.

prof. Nistor-Mihai Bogdan
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu