marți, 16 ianuarie 2018

Ziua Culturii Naționale, ziua poetului Mihai Eminescu

Cu prilejul zilei de naștere a lui Mihai Eminescu, dar și pentru a celebra Ziua Cuturii Naționale, elevii școlii noastre au desfășurat activități specifice, urmărindu-se stimularea gustului pentru lectură, formarea unei atitudini de grijă, respect şi consideraţie faţă de carte, îmbunătăţirea comunicării şi stimularea interesului pentru citit. 
Activitățile au fost inițiate și sprijinite de Biblioteca școlii, în colaborare cu profesorii de limba română.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu